ขยายภาพ แผนผังองค์กรภาษาอังกฤษ

คุณแบรด มิดเดิลตัน

กรรมการผู้จัดการใหญ่
ประวัติ: ภาษาไทย (178 KB) | ภาษาอังกฤษ (154 KB)

คุณไพโรจน์ กวียานันท์

ประธานกรรมการบริหาร
ประวัติ: ภาษาไทย (157 KB) | ภาษาอังกฤษ (91 KB)

เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่ บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด (3 MB)

วิถีทางของเชฟรอน

มุ่งสู่ผลสำเร็จด้วยวิถีทางที่ถูกต้อง ปรัชญาของการดำเนินงานและเป้าหมายของการทำงานให้สำเร็จในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม