รายละเอียดโครงการขยายปิโตรเลียมของบริษัทฯ ที่กำลังดำเนินการอยู่

สุรินทร์

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลทั่วไปของโครงการผลิตปิโตรเลียมจากพื้นที่ผลิต "สุรินทร์" (431 KB)

อุบล

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลทั่วไปของโครงการผลิตปิโตรเลียมจากพื้นที่ผลิต "อุบล" (3,912 KB)

G7/50

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลทั่วไปของโครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมในแปลงสำรวจหมายเลข G7/50 (ระยะที่ 2) (517 KB)

สอบถามข้อมูล

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการต่างๆของเชฟรอนประเทศไทยได้

สอบถามข้อมูลที่นี่