บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมงานในโครงการ Horizons โดยผู้สนใจสามารถตรวจสอบตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครได้ที่ http://careers.chevron.com


โครงการ Horizons

โครงการ Horizons คือ โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงาน ซึ่งจะมุ่งเน้นในช่วง 5 ปีแรกของการทำงาน เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถในการทำงาน ผ่านกระบวนการการเรียนรู้ที่ได้ลงมือปฎิบัติจริง และร่วมทำงานกับผู้เชี่ยวชาญในสายงานต่างๆ

โปรแกรมนี้ได้ถูกออกแบบขึ้นสำหรับนิสิตนักศึกษาที่เพิ่งจบการศึกษาหรือบุคลากรที่มีประสบการณ์การทำงานน้อยกว่า 5 ปี ในสายงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • Petroleum Engineering
 • Drilling & Completions Engineering
 • Facilities Engineering
 • Earth Science

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 1. ตำแหน่ง Horizons Petroleum Engineer

 2. คุณสมบัติ
  • นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือนิสิตนักศึกษาปริญญาโทชั้นปีสุดท้าย ที่ศึกษาสาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม หรือผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง 0-5 ปี
  • มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 3. ตำแหน่ง Horizons Drilling/Completion Engineer

 4. คุณสมบัติ
  • นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือนิสิตนักศึกษาปริญญาโทชั้นปีสุดท้าย ที่ศึกษาสาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม เครื่องกล เคมี โยธา หรือโลหะการ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง 0-5 ปี
  • มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 5. ตำแหน่ง Horizons Facilities Engineer

 6. คุณสมบัติ
  • นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือนิสิตนักศึกษาปริญญาโทชั้นปีสุดท้าย ที่ศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เคมี โยธา ไฟฟ้า วัดคุมฯ หรือโลหะการ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง 0-5 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
  • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 7. ตำแหน่ง Horizons Earth Scientist

 8. คุณสมบัติ
  • นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือนิสิตนักศึกษาปริญญาโทชั้นปีสุดท้าย ที่ศึกษาสาขาธรณีวิทยา หรือผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง 0-5 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
  • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถทำงานเป็นทีมได้

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถส่งอีเมลได้ที่
THHRSSRecruitment@chevron.com


อนึ่ง บริษัทเชฟรอนฯ มีนโยบายการคัดสรรบุคลากรที่โปร่งใสและให้ความเท่าเทียมกันแก่ผู้สมัครทุกคน

บริษัทเชฟรอนฯ จะติดต่อนัดสัมภาษณ์เฉพาะผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเท่านั้น โดยข้อมูลของผู้สมัครจะถูกนำไปใช้ในการคัดเลือกบุคลากรเท่านั้น และจะได้รับการเก็บรักษาตามนโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Statement

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดในบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้ http://careers.chevron.com