บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เปิดโอกาสให้แก่นิสิตนักศึกษาที่มีความสนใจในสาขาวิชาต่างๆ เช่น วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการ, การเงิน, บัญชี, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, โลจิสติกส์, กฏหมาย และสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงานกับทางบริษัทฯ


วัตถุประสงค์ของโครงการนักศึกษาฝึกงาน

เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสนำความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานจริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต


ประโยชน์ที่จะได้รับระหว่างการฝึกงาน

 • ความรู้ในธุรกิจด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

 • ประสบการณ์ในการทำงาน ในลักษณะงานโครงการหรือการมอบหมายให้ปฏิบัติงานจริง

 • เบี้ยเลี้ยงรายวัน (เฉพาะวันฝึกงาน)

 • ประกาศนียบัตร


รายละเอียดโครงการ

โครงการ Summer Internship โดยฝึกงานในส่วนงาน Petroleum Engineering, Facilities Engineering, Drilling & Completion Engineering (Engineering Functions) และ Earth Sciences

คุณสมบัติ

 • นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ศึกษาอยู่ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เคมี โยธา ไฟฟ้า วัดคุมฯ และภาควิชาธรณีวิทยา

 • มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถทำงานเป็นทีมได้

 • มีภาวะความเป็นผู้นำ

 • การฝึกงานเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา

โครงการ Summer Internship โดยฝึกงานในส่วนงานด้านงานสนับสนุน (Support Functions)

คุณสมบัติ

 • นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ศึกษาอยู่ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวะสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, วิทยาการคอมพิวเตอร์, บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการ, การเงิน, บัญชี, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, โลจิสติกส์, กฏหมาย และสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถทำงานเป็นทีมได้

 • มีภาวะความเป็นผู้นำ

 • การฝึกงานเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา

 

ระยะเวลาการคัดเลือกนิสิตและนักศึกษา

กำหนดการ

ระยะเวลา

เปิดรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์:

กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2560

ขั้นตอนการคัดเลือก:

พฤศจิกายน ธันวาคม 2560

ประกาศรายชื่อนิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก:

มกราคม กุมภาพันธ์ 2561

ระยะเวลาการฝึกงาน:

มิถุนายน กรกฎาคม 2561

 

วิธีการสมัคร

 • เข้าไปในเว็บไซต์ของทางบริษัทผ่านทางลิงค์

 • ในหน้าต่าง Job Opportunities ด้านซ้ายมือ เลือก “Asia” สำหรับ Continent และ “Thailand” สำหรับ Posting Country กด Search Jobs

 • สาขาต่างๆในการฝึกงานจะปรากฏขึ้นมาให้เห็น (สังเกตว่าขึ้นต้นด้วยคำว่า “2018 Internship”)

 • เลือกสาขาในการฝึกงานที่สนใจ (สามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่ง)

 • กดสมัคร ระบบจะให้น้องนิสิตนักศึกษาสร้าง account ส่วนตัว

 • ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทางลิงค์ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมทั้งเตรียม Resume และสำเนาใบแสดงผลการเรียนของมหาวิทยาลัยฉบับล่าสุดแนบมาด้วย

 • กรอกข้อมูลต่างๆในระบบพร้อมทั้งแนบเอกสารด้านบนให้ครบถ้วน

ดูคู่มือการสมัครโดยละเอียดได้ที่นี่

นิสิต นักศึกษาที่มีความสนใจที่จะฝึกงานกับทางบริษัทสามารถส่งเอกสารและสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของทางบริษัท ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

 

เอกสารที่จำเป็นสำหรับการสมัคร

 • ใบสมัคร คลิกลิงค์เพื่อดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลลงใบสมัคร Save as พร้อมทั้งตั้งชื่อไฟล์ตามตัวอย่างดังนี้ ApplyIntern_Applicant’s Name & Surname

 • ประวัติย่อ (Resume)

 • สำเนาใบแสดงผลการเรียนของมหาวิทยาลัยฉบับล่าสุด

 

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถส่งอีเมลได้ที่ THHRSSRecruitment@chevron.com


อนึ่ง บริษัทเชฟรอนฯ มีนโยบายการคัดสรรบุคลากรที่โปร่งใสและให้ความเท่าเทียมกันแก่ผู้สมัครทุกคน

บริษัทเชฟรอนฯ จะติดต่อนัดสัมภาษณ์เฉพาะผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเท่านั้น โดยข้อมูลของผู้สมัครจะถูกนำไปใช้ในการคัดเลือกบุคลากรเท่านั้น และจะได้รับการเก็บรักษาตามนโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Statement

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดในบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้ที่ http://careers.chevron.com