2561

เชฟรอนและบริษัทผู้รับเหมาฉลองพิธีตั้งชื่อเรือกักเก็บปิโตรเลียมใหม่ “เบญจมาศ 2” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในอ่าวไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ร่วมกับ บริษัท เอ็มไอเอสซี เบอร์ฮาด จัดพิธีฉลองการตั้งชื่อเรือกักเก็บปิโตรเลียมใหม่เบญจมาศ 2” ที่รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการผลิตปิโตรเลียมของเชฟรอนในอ่าวไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้อย่างปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีนี้

ดูเพิ่มเติม


ผู้บริหารระดับสูงเชฟรอนเยี่ยมชมแหล่งเอราวัณ ยืนยันความมุ่งมั่นร่วมประมูลแหล่งปิโตรเลียมในอ่าวไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ นายเจย์ จอห์นสัน รองประธานบริหารธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม บริษัท เชฟรอน         คอร์ปอเรชั่น ได้เดินทางเยือนแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติเอราวัณของเชฟรอนในอ่าวไทย เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงาน และการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ก่อนที่การเปิดประมูลแหล่งสัมปทานปิโตรเลียมที่กำลังจะหมดอายุจะเริ่มขึ้น

ดูเพิ่มเติม


เชฟรอนมอบเงินบริจาค 500,000 บาท แก่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจสนับสนุนโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจนอกเวลาราชการ

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทร่วมทุน โดย นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์ เชฟรอนประเทศไทย ได้เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนะรัตน์ ลยางกูร ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อสนับสนุนโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจนอกเวลาราชการ ซึ่งทางมูลนิธิฯ จัดขึ้นเพื่อรักษาเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจที่รุนแรงซึ่งจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดรักษาในเวลาอันรวดเร็ว โดยเงินบริจาคจำนวนนี้จะสามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กในมูลนิธิฯ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับการรักษา สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ และเป็นอนาคตของครอบครัวและประเทศชาติต่อไป

ดูเพิ่มเติม


"เมกเกอร์” รุ่นใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในชุมชน

อุบัติเหตุและอุบัติภัยนับเป็นหนึ่งในประเด็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญและพยายามปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่าในปี 2558 ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 1.25 ล้านราย สูงที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของโลก ทั้งนี้เป็นเพราะ ‘ความปลอดภัย’ เป็นรากฐานสำคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอันนำไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน การส่งเสริมความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกภาคส่วนควรใส่ใจ และสามารถเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ อย่างชุมชน เพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่ระดับประเทศต่อไปในอนาคต ด้วยเหตุนี้ โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต นำโดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ ‘Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 2’ เชิญชวน ‘เมกเกอร์’ (makers) หรือนักสร้างสรรค์นวัตกรรมรุ่นใหม่ ในระดับนักเรียน-นักศึกษาทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษา เข้าร่วมการประกวดในหัวข้อ ‘สิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน’ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคม

ดูเพิ่มเติม


เชฟรอน และ สวทช. จัดงาน “Maker Faire Bangkok 2018: ลานอวดของ ประลองไอเดีย” ต่อยอดความสำเร็จของวัฒนธรรมแห่งการประดิษฐ์ ผลักดันประเทศไทยสู่สังคมแห่งนวัตกรรมยุค 4.0

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และพันธมิตร จัดงาน “Maker Faire Bangkok 2018: ลานอวดของ ประลองไอเดีย” มหกรรมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ของเหล่าเมกเกอร์หรือนักสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระดมเมกเกอร์ชาวไทยและต่างประเทศร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์ ตลอดจนแบ่งปันความคิดและประสบการณ์แก่ผู้สนใจ รวมกว่า 80 บูธ พร้อมด้วยกิจกรรมและเวิร์กช็อปต่างๆ อีกมากมาย เพื่อจุดประกายความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชนและบุคคลทั่วไป ตลอดจนส่งเสริมการเติบโตของวัฒนธรรมเมกเกอร์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง วางรากฐานการสร้างบุคลากรในสาขาสะเต็ม อันเป็นปัจจัยสำคัญในการนำประเทศสู่การมีระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม 2561 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา โดยมีผู้เข้าร่วมงานในปีนี้รวมทั้งสิ้นกว่า 10,000 คน

ดูเพิ่มเติม