ภาพยนตร์โฆษณาเรื่อง “Enjoy Science” สื่อสารแนวคิดวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยากและไกลตัว แต่กลับเป็นสิ่งที่เราสัมผัสอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสะท้อนการดำเนินโครงการ Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคตในการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาไทยในสาขาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรม (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Math) หรือ STEM ทั้งในระบบการศึกษาสายสามัญและการศึกษาสายอาชีพ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทอดเรื่องราวน่ารักของเด็กไทยที่กำลังสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับวิทยาศาสตร์รอบตัว ในชีวิตประจำวัน