ภาพยนตร์โฆษณาเรื่อง “คำถาม” เป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์โฆษณาภายใต้ชุด ‘Enjoy Science’ ที่ตอกย้ำเป้าหมายโครงการ “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ในการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาไทยในสาขาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรม (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Math) หรือ STEM จุดเด่นของโฆษณาเรื่องนี้คือคำถามจริงๆ ที่ได้จากเด็กๆ ในทุกเรื่องที่พวกเขาสนใจ สงสัยหรือข้องใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ซึ่งคำถามเหล่านั้นได้สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่เด็กๆ สนใจจนเก็บมาคิดต่อและเกิดเป็นคำถาม ล้วนเป็นสิ่งง่ายๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว ที่พวกเขาได้เห็น สัมผัสและสนุกไปกับสิ่งเหล่านั้นโดยไม่รู้ตัว