ตอนที่ 1 : มารู้จัก "ปิโตรเลียม" กันเถอะ
ตอนที่ 2 : ประวัติศาสตร์ปิโตรเลียมกับบุคคลที่ควรจดจำ
ตอนที่ 3 : ปิโตรเลียมคืนผืนป่า
ตอนที่ 4 : ตามรอยนักบุกเบิกปิโตรเลียมของไทย
ตอนที่ 5 : รัฐบาลกับการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจปิโตรเลียม
ตอนที่ 6 : บทบาทของภาคเอกชนในประวัติศาสตร์ปิโตรเลียมไทย
ตอนที่ 7 : ปิโตรเลียมหลุมแรก จุดประกายความหวัง
ตอนที่ 8 : รัฐกับประโยชน์ที่ได้รับจากสัมปทานปิโตรเลียม
ตอนที่ 9 : ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย สู่ยุคโชติช่วงชัชวาลย์
ตอนที่ 10 : ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ธุรกิจที่คนไทยไม่ค่อยคุ้นเคย
ตอนที่ 11 : กว่าจะได้มาซึ่งปิโตรเลียม: การสำรวจทางธรณีวิทยา
ตอนที่ 12 : กว่าจะได้มาซึ่งปิโตรเลียม: การเจาะสำรวจและการผลิต
ตอนที่ 13 : คนไทยก็ทำได้
ตอนที่ 14 : "ศูนย์เศรษฐพัฒน์" โรงเรียนคนสร้างพลังงาน
ตอนที่ 15 : การขุดเจาะแบบหลุมแคบ คำตอบสำหรับอ่าวไทย
ตอนที่ 16 : "อัดน้ำกลับลงหลุม" เทคโนโลยีที่ดีที่สุดเพื่อสิ่งแวดล้อม
ตอนที่ 17 : รู้จักกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและกฎหมายปิโตรเลียม
ตอนที่ 18 : ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกับการพัฒนาคน
ตอนที่ 19 : เชฟรอนกับโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ตอนที่ 20 : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ: ฟันเฟืองชิ้นสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม