(จากซ้าย) นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), นางหทัยรัตน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด, นายอานนท์ ทองเต็ม เมกเกอร์มือโปร ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค ภิญญ์ ครีเอทีฟ สเปซ และ นายประเสริฐศาสตร์ เดชอุดม เมกเกอร์มือโปร วิศวกรคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ก่อตั้ง ไอยราฟันส์ ชุมชนออนไลน์ของเหล่าเมกเกอร์ไทย

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกลุ่มเมกเกอร์ในประเทศไทย เตรียมจัดงาน ‘Maker Faire Bangkok 2018: ลานอวดของ ประลองไอเดีย’ มหกรรมแสดงผลงานและสิ่งประดิษฐ์ของ ‘เมกเกอร์’ หรือนักสร้างสรรค์นวัตกรรม อย่างเต็มรูปแบบในประเทศไทย ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดพื้นที่สนับสนุนให้เหล่าเมกเกอร์ได้แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป เพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมเมกเกอร์ในสังคมไทยให้เติบโตเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น นำประเทศไทยก้าวสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 อย่างแข็งแกร่ง โดยจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่น่าสนใจทั้งจากกลุ่มเมกเกอร์ชาวไทยและต่างประเทศรวมกว่า 100 ชิ้น พร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อปหลากหลาย ในระหว่างวันที่ 20 ถึง 21 มกราคม 2561 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา พร้อมเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมได้ฟรีตลอดงาน

นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างแท้จริง หนึ่งในภารกิจที่สำคัญของ สวทช. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือการสร้างวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 เพื่อให้มีความรู้และทักษะที่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการสร้างวัฒนธรรมเมกเกอร์ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในสังคมไทยมีส่วนสำคัญในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ สวทช. จึงร่วมกับเชฟรอนประเทศไทย จัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความตระหนักและความสนใจในวัฒนธรรมเมกเกอร์ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ อาทิ การจัดงาน Bangkok Mini Maker Faire ครั้งที่ 1 และ 2 ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมาก ในปีที่ 3 นี้ เราจึงยกระดับการจัดงานสู่ Maker Faire Bangkok ซึ่งนับเป็นเมกเกอร์ แฟร์ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมเชิญชวนเมกเกอร์จากประเทศในภูมิภาคร่วมแสดงผลงาน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ โดยเรามุ่งหวังว่ากิจกรรมนี้จะมีส่วนช่วยให้ไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางเมกเกอร์ในภูมิภาคอาเซียน วางรากฐานการสร้างระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน”

นางหทัยรัตน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า “การส่งเสริมวัฒนธรรมเมกเกอร์ในประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ‘Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต’ ที่เชฟรอนประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตามแนวทางรัฐร่วมเอกชน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม ทั้งในและนอกระบบการศึกษาครอบคลุมทั่วประเทศ โดยโครงการฯ ให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการเติบโตของวัฒนธรรมเมกเกอร์ในประเทศไทยอย่างยั่งยืนผ่านการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งระหว่างเมกเกอร์ด้วยกันเอง และระหว่างเมกเกอร์กับผู้สนใจ ซึ่งการแบ่งปันนับเป็นจุดเด่นของวัฒนธรรมเมกเกอร์ ทั้งนี้ การจัดงาน Bangkok Mini Maker Faire ครั้งที่ 1 และ 2 ได้รับผลตอบรับที่ดีจากสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งที่ 2 มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 5,000 คน และร้อยละ 98 ของผู้เข้าชมงานต่างพึงพอใจและบอกว่าจะเข้าร่วมงานหากมีการจัดขึ้นอีก ในครั้งนี้ เราจึงร่วมกับ สวทช. ขยายขอบเขตการจัดงานสู่ Maker Faire Bangkok เพื่อให้สามารถสร้างแรงบันดาลใจและความสนใจในวัฒนธรรมเมกเกอร์ให้แก่เยาวชนและผู้สนใจเป็นวงกว้างยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น ‘ฮับ’ หรือศูนย์กลางของการสร้างสรรค์นวัตกรรมของอาเซียน ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเมกเกอร์ในภูมิภาค”

นายประเสริฐศาสตร์ เดชอุดม เมกเกอร์มือโปร วิศวกรคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ก่อตั้ง ไอยราฟันส์ ชุมชนออนไลน์ของเหล่าเมกเกอร์ไทย กล่าวถึงแนวโน้มการเติบโตของวัฒนธรรมเมกเกอร์ว่า “ในปัจจุบัน ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้ว ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมเมกเกอร์เป็นอย่างมาก ในขณะที่วัฒนธรรมเมกเกอร์ในประเทศไทยยังเป็นที่รู้จักอยู่ในวงจำกัด เนื่องจากคนยังขาดความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับวัฒนธรรมเมกเกอร์ ซึ่งจริงๆ แล้ว ทุกคนไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่สามารถเป็นเมกเกอร์ได้ ขอเพียงแค่มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ แล้วลงมือสร้างผลงานออกมา การจัดงาน Maker Faire Bangkok นอกจากจะเป็นโอกาสอันดีที่เหล่าเมกเกอร์ทั่วประเทศไทยจะได้มาพบปะ แสดงผลงาน และแบ่งปันความรู้ร่วมกันแล้ว ผมเชื่อว่างานนี้จะช่วยจุดประกายความสนใจและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปให้หันมาสนใจและอยากเรียนรู้วัฒนธรรมเมกเกอร์มากยิ่งขึ้น”

นายอานนท์ ทองเต็ม เมกเกอร์มือโปร ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค ภิญญ์ ครีเอทีฟ สเปซ กล่าวเสริมว่า “หัวใจของวัฒนธรรมเมกเกอร์คือการลงมือทำลองผิดลองถูก จนออกมาเป็นผลงานเฉพาะตัวที่แสดงออกถึงความสร้างสรรค์ด้วยตนเองอย่างชัดเจน เมกเกอร์จึงไม่ได้ จำกัดอยู่แค่กลุ่มผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างที่หลายคนเข้าใจกัน ผู้ที่ชื่นชอบการทำงานศิลปะหรืองานฝีมือก็ถือว่าเป็นเมกเกอร์เช่นกัน ภายในงาน Maker Faire Bangkok ผู้เข้าชมจะได้เห็นผลงานสร้างสรรค์ที่หลากหลาย ไม่ได้จำกัดเฉพาะหุ่นยนต์หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงผลงานออกแบบที่เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะและเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างลงตัว รวมไปถึงงานฝีมือสวยงามที่สร้างสรรค์ด้วยจักรปักเย็บผ้า ตลอดจนงานทำมือต่างๆ ผมหวังว่างานนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้หลายๆ คนเกิดไอเดียใหม่ๆ และลงมือสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเองมากยิ่งขึ้น”           

งาน Maker Faire Bangkok 2018: ลานอวดของ ประลองไอเดีย จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา ภายในงาน ผู้เข้าชมจะได้พบกับการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ของเมกเกอร์ไทยและต่างชาติที่หลากหลายและตื่นตาตื่นใจ อาทิ ผลงาน Interactive art ที่มาพร้อมกับลูกเล่นมากยิ่งขึ้น หุ่นยนต์สุดล้ำที่ยกขบวนมาจากประเทศญี่ปุ่น และสิ่งประดิษฐ์เพื่อความบันเทิงที่น่าสนใจ เช่น อุปกรณ์ดนตรีรูปแบบใหม่ เป็นต้น รวมถึงกิจกรรมเวิร์กช็อปและการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับผู้สนใจ และกิจกรรมอีกมากมายที่จะจุดประกายความสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมเมกเกอร์และความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้เข้าชมงานได้ทุกเพศทุกวัย นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของโครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปีที่ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชนในระดับนักเรียน-นักศึกษาสายสามัญและอาชีวศึกษา พร้อมประกาศผลและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศอีกด้วย

*หมายเหตุ: ดูรายละเอียดและเงื่อนไขของกิจกรรมเวิร์กช็อปเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokmakerfaire.com