นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

เชฟรอนประเทศไทย ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 และ G2/61 (เอราวัณและบงกช)

นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด แสดงความเห็นในโอกาสนี้ว่า

 “ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เชฟรอนผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประมูลในฐานะผู้ดำเนินงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในแหล่งเอราวัณและบงกช  เรามีความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติอันยาวนานในฐานะผู้จัดหาพลังงานที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ให้กับประเทศไทย เชฟรอนพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการในขั้นตอนถัดไปเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่า  เราคือพันธมิตรที่ควรได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่ในการพัฒนาแหล่งพลังงานของประเทศเพื่อประโยชน์ของคนไทยต่อไป”