บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เปิดโอกาสให้อดีตพนักงานและพนักงานเกษียณอายุของบริษัทฯ ที่มีความสนใจ สามารถสมัครกลับเข้ามาร่วมงานกับทางบริษัทฯ  ในตำแหน่งงานที่มีระยะเวลากำหนดที่แน่นอนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ


วัตถุประสงค์ของโครงการ Bridges

เพื่อเปิดโอกาสให้อดีตพนักงานและพนักงานที่เกษียณอายุของบริษัทฯ ที่มีความรู้ ความชำนาญ ตลอดจนประสบการณ์การทำงานกับองค์กร แจ้งความประสงค์ที่จะถูกพิจารณากลับเข้ามาทำงานร่วมกับบริษัทฯ ในฐานะพนักงานรับเหมาค่าแรง (Hire Of Labor Contractor) ตามตารางการทำงานที่กำหนดร่วมกันได้ (Part time, Full time)


รายละเอียดโครงการ

คุณสมบัติ

เป็นอดีตพนักงานหรือพนักงานเกษียณอายุของบริษัทฯ ซึ่งไม่ได้ทำงานให้กับบริษัทฯ แล้วอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป

ขั้นตอนการลงทะเบียนและการคัดเลือกโครงการ Bridges

  1. สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซด์ http://alumni.chevron.com/ และกรอกข้อมูลเพื่อทำการลงทะเบียนที่ Register for Chevron Alumni
  2. เมื่อบริษัทฯ มีตำแหน่งงานที่สามารถพิจารณาจากผู้ลงทะเบียนในฐานข้อมูล Chevron Alumni บริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกจากฐานข้อมูลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้
  3. บริษัทฯ จะติดต่อนัดสัมภาษณ์เฉพาะผู้ผ่านการคัดสรรเบื้องต้นเท่านั้น
  4. การจ้างงานจะดำเนินการผ่านบริษัทจัดหาทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ (approved Manpower Supply Agencies)

สามารถอ่านรายละเอียดของโครงการได้ที่ เว็บไซต์ http://alumni.chevron.com/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-545-5555 ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ สำนักงานกรุงเทพฯ


อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายการคัดสรรบุคลากรที่โปร่งใสและให้ความเท่าเทียมแก่ผู้สมัครทุกคน

บริษัทเชฟรอนฯ จะติดต่อนัดสัมภาษณ์เฉพาะผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเท่านั้น โดยข้อมูลของผู้สมัครจะถูกนำไปใช้สำหรับการคัดเลือกบุคลากรเท่านั้น และจะได้รับการเก็บรักษาตามนโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Statement